Donează 2% pentru Asociaţia Foto Club „BANATUL MONTAN”

Foto Club BANATUL MONTAN este persoană juridică română de drept privat, independentă şi apolitică. Este o  asociaţie legal înfinţată (conf. O.G. nr. 26/2000 (cu privire la asociaţii şi fundaţii), cu caracter regional / judeţean, coagulând, conducând şi organizând activităţile care au ca scop susţinerea şi promovarea fotografiei artistice în toată zona Banatului Montan.

Redirecţioneză, donează 2%, din impozitul pe venit, impozit plătit deja statului român, către Asociaţia Foto Club „BANATUL MONTAN” pentru că Legea 571/2003 îţi permite această acţiune tocmai pentru a putea sprijini o entitate non profit, un ONG, în acest caz Asociaţia Foto Clubul „BANATUL MONTAN” … oricum aceşti bani sunt deja plătiţi de către dvs. şi au ajuns în bugetul statului de unde nu prea ştim în ce direcţie vor merge.

Conform principiului „De la mulţi câte puţin” cele 2 procente, pe care cu un minim efort le puteţi redirecţiona, înseamnă enorm de mult pentru orice entitate non profit. Din fondurile astfel stânse Asociatia Foto Club „BANATUL MONTAN” va putea organiza mai multe acţiuni, mai multe expoziţii de fotografie artistică, expoziţii prin care se va promova şi zona Banatului Montan.

Această redirecţionare este gratuită şi nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul prin care cere ANAF-ului redirecţionarea acestei părţi din impozitul deja plătit. Formularul, care arată ca în imaginea de mai jos, îl puteţi descărca de la această adresă de pe site-ul ANAF-ului.

INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” cod 14.13.04.13 1.

Formularul trebuie completat în două exemplare (unul pentru organul fiscal şi unul pentru persoana în cauză).

  • completarea Formularului 230
    Contribuabilul îşi scrie datele de identificare la punctul I;
  • bifează căsuţa corespunzătoare la punctul II;
  • scrie suma care revine redirecţionării (dacă nu se cunoaşte, ea va fi ulterior calculată de către organul fiscal);
  • apoi notează datele organizaţiei (în acest caz denumirea si IBAN-ul Foto Clubului BANATUL MONTAN);
  • la punctul III se lasă necompletat;
  • formularul trebuie semnat şi datat de către persoana fizică în cauză.

Contribuabilii care îşi exprimă  această  opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit. Termen de depunere: ‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.